A-Kanot

A-kanot
A-kanot är den minsta av segelkanoterna. Den konstruerades av Nils-Göran Bennich Björkman 1977. De flesta A-kanotena är byggda i trä. Man bör vara minst 10 år gammal och veta lite granna om hur segling fungerar för att kunna segla A-kanot. Kan du inte segla så kan vi rekommendera Ägnölägret, ett seglarläger som UBB(Ungdomarnasbåtbygge) arrangerar. A-kanoten är ganska extrem, den är bara 1m bred. Den är en mycket rank och livlig "båt" som svarar direkt på dina roderutslag, detta gör att det är en härlig känsla att segla den. Man blir ett med "båten". Eftersom A-kanoten är mycket rank och snabb i reaktionen välter den ganska ofta. Men att den välter är helt ofarligt, den tar inte in något vatten så det är bara att välta upp den och segla vidare. I början är A-kanot ganska svårseglad men snart får man in känslan för den och om man kan segla A-kanot så går den mycket snabbt för sin storlek. A-kanot är till för små tuffingar som vill uppleva fart och spänning.

FKI - Föreningen för kanotidrott
<- Till FKIs segelkanotsida