Hedersmedlemmar

 

Hedersmedlemsskap erhålles genom sluten omröstning vid ordinarie möte med minst 2/3 majoritet. Till hedersmedlem kan väljas den person, vars arbete för kanotidrotten eller föreningen varit av särskilt stor betydelse. Hedersmedlemsskap bekräftas skriftligen av styrelsen.

 

Hedersmedlemmar i Föreningen För Kanotidrott är:

  • Ragnar Boman Medlem sedan 1949 medlemsnr. 13

  • Nils-Göran Bennich-Björkman Medlem sedan 1966 medlemsnr. 26

  • Rolf Holmström Medlem sedan 1987 medlemsnr. 88


Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott