Kanotsegling

Kanotsegling började på 1870-talet med att man konstruerade kanoter som både kunde paddlas och seglas. Sedan har kanoterna utvecklats och idag har vi t.ex: A och B-kanoter som ser ut som helt vanliga jollar fast med spetsig akter. C, D och E-kanoterna är långfärdskanoter och så har vi slutligen IC:n (International Canoe) som är ett riktigt fartvidunder.

IC:n är världens snabbaste enskrovsbåt som seglas av en person. IC-kanoten är nog den extremaste och roligaste båten för en person.

Man kan dela in segelkanoterna i två kategorier: Kappseglingskanoter, segelkanoter lämpade för kappsegling, och Långfärdskanoter, segelkanoter lämpade för både kappsegling och långfärdssegling. Långfärdskanoterna är större och tyngre än Kappseglingskanoterna. Långfärdskanoterna tas inte upp på land efter varje seglingstillfälle som man gör med Kappseglingskanoterna.

Kanotsegling står för långfärdssegling och kappsegling. Alla segelkanoter är ganska små, man bör kunna nudda vattenytan från sittbrunnen. Det är mycket svårt att förklara vad som är så tilldragande med kanotsegling. Därför är det nästan bäst om du som är intresserad kommer ut till Måsholmen, FKIs klubbholme, och få dina egna intryck av kanotsegling.

Kappseglingskanoter

  • A-kanot Juniorsegelkanot. Seglas av en person 10-13 år (30-45 kg) 3 m lång, 1 m bred, 32 kg vikt, segelyta 4 m2

  • B-kanot Juniorsegelkanot. Seglas av en person 14-19 år (45-70 kg) 4 m lång 1,3 m bred 54 kg vikt, segelyta 8 m2

  • IC-kanot Världens snabbaste enskrovsbåt. Seglas av en person, seniorsegelkanot 5,2 m lång, 1 m bred, 83,5 kg totalvikt, segelyta 10 m2

Långfärdskanoter

  • C-kanot Konstruktionsklass 4,85-5,2 m lång, 1,3-1,5 m bred, 80 kg vikt, 10 m2 segelyta.

  • D-kanot Konstruktionsklass 5,5-6 m lång, 1,3-1,75 m bred, 235 kg vikt med barlast, 13 m2 segelyta.

  • E-kanot Konstruktionsklass 5,5-6 m lång, 1,5-1,75 m bred, 130 kg vikt med barlast, 13 m2 segelyta.Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott