Inmätning

Person: Telefon:
Bengt Dyme 716 28 83
Olle Berggren 530 44 660
Johan Elfstöm 771 76 73
Mättaxa
Produkt: Kostnad:
Skrov (alla klasser) 300 kr
IC-storsegel 150 kr
Övriga storsegel och mesansegel 100 kr
Fockar 50 kr

Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott