Medlemskap i Föreningen För Kanotidrott

Vill du bli medlem i FKI?

På grund av ökat medlemstryck har ansökningstiden för medlemskap begränsats.

För år 2018 och framåt kan medlemskap sökas endast under mars månad. Ansökan som skett under andra tider behandlas inte av styrelsen vilket betyder att ny ansökan måste göras under kommande mars månad

  1. Läs föreningens stadgar och ordningsregler
  2. Ansök om medlemskap genom
  3. När din ansökan har behandlats och godkänts kontaktar vi dig om våra aktiviteter och regler och annat som kan vara bra att veta som ny medlem.
    Då är det också dags att betala in din anmälnings och årsavgift och du är därmed medlem i föreningen.

Alla betalningar till FKI görs till plusgirokonto: 508 42-4

Aktuella avgifter

 

Senior
20-65 år
Pensionär
över 65 år
Junior
tom. 19 år
Inträdesavgift 1100 kr 1100 kr 0 kr
Årsavgift 200 kr 100 kr 60 kr
Kajakplats 500 kr 500 kr 200 kr
Sommarplats segelk. 400 kr 400 kr 200 kr
Vinterplats segelk. 450 kr 450 kr 200 kr

Enhetspriser för medlemmar

Hyra paddelkanot mindre än 4 timmar 0 kr
Hyra paddelkanot per dygn 100 kr
Skåp 200 kr
Straffavgift (per utebliven arbetsplikt, tillsynspass och liknande) 300 kr
FKI-tröja, standert, klistermärken mm. (sortimentet kan variera) Kontakta styrelsen för aktuell information

Arbetsdagar tillsyn mm.

För aktiva FKI-medlemmar ingår det att delta i föreningens Vår och Höstdag. De tidigare tillsynspassen har fr.o.m. 2017 upphört i samband med att föreningen anlitat städfirma

Som medlem förväntas du att vara uppmärksam på föreningens gemensamma tillgångar och kontakta lämplig funktionär eller styrelse om något behöver åtgärdas som du inte själv kan ordna.

Försäkringar

Föreningens försäkring gäller huset och föreningens egendom på Måsholmen.
Varje medlem är själv ansvarig för sina ägodelar på Måsholmen och att ordna eventuellt försäkringsskydd för dessa.

Frågor eller funderingar?

Efter att du har skickat in en medlemsansökan kommer du att få mer information om våra regler, aktiviteter och annat som kan vara bra att veta som ny medlem.


Det även går jättebra att maila vår Tf. ordförande Sven Sievers

svens.konto(snabela)gmail.com