FÖRENINGEN FÖR KANOTIDROTT
1900-12-02

Ansökan om medlemskap

Jag ansöker härmed om medlemskap i Föreningen för Kanotidrott, FKI.

Som medlem förbinder jag mig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och bestämmelser.
Jag är medveten om att det i mina plikter som aktiv medlem ingår fullgörande av arbetsdagar samt att betala de avgifter som beslutas på allmänt möte. (Se FKI-nytt för aktuella avgifter.) Om jag underlåter att betala föreningens avgifter så äger föreningen ett(1) år efter senaste betalningsdatum rätt att förfoga över de tillhörigheter jag förvarar på Måsholmen.

Jag godkänner att FKI i enlighet med PUL-lagen registrerar mina personuppgifter i ett medlemsregister.
Jag ansvarar själv för att meddela adressändring om jag flyttar och kontaktar styrelsen om jag av annat skäl inte får föreningens allmänna utskick, som normalt sker minst två gånger per år.

Jag försäkrar att jag är simkunnig:

Namn:………………………………………........................................

Födelsedatum (ej fyra sista siffrorna):……………………....................................................

Adress:....................................................................................................

Postadr:.....…………………………………………………………......

Tel bost: ...........................................Tel arb:........................................

E-postadress:.........................................................................................

Yrke:.......................................................................................................

Jag äger/avser köpa segelkanot (typ,nr, namn): ......................................

Jag äger/avser köpa paddelkanot (typ): ..................................................


Ort och datum


Namnteckning

 Ansökan skickas till: Stephane Pleijel Sekreterare FKI
Brålunden 7
167 74 Bromma


För styrelsens anteckningar:
Invald som medlem 20 ……. - ……. - …….

Till medlemsregister

Till kassör, avgifter att betala ………………