FKI-regattan 1997

A-kanot
Tävlande Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Jakob Wallander 37 VSS 1 3 1 2 1 1 2 6
Tomas Westergren 44 VSS 2 2 2 1 2 2 1 8
Andreas Edin 1 FKI 3 1 3 3 3 3 3 13
Apollo
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Andrea Liljander 54 UBB 1 1 2 2 2 2 2 8
B-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Claes Lundin 110 ÖKF 1 2 1 3 1 3 2 7
Erik Gustafsson 66 ÖKF 7 7 6 2 1 4 1 14
Oskar Mossberg 111 VSS 4 6 5 1 9 2 3 15
Paulina Liljander 82 FKI 8 4 3 6 5 1 4 17
Jennie Andersson 81 ÖKF 3 1 8 10 2 5 8 19
Max Nystedt 123 VSS 5 5 2 4 3 6 5 19
Erik Jansson 71 ÖKF 2 3 7 7 4 9 9 23
Martin Alexandersson 101 FKI 6 8 10 5 11 7 7 33
August Falk 97 VSS 9 9 4 8 16 16 6 36
Anna Leijon Ekstrand 60 ÖKF 10 13 14 9 6 8 11 44
Lovisa Lundell 115 FKI 13 14 12 13 7 10 10 52
Christer Backlund 80 FKI 14 11 13 11 8 11 12 53
Carl-Johan Leijon Ekstrand 29 ÖKF 11 10 9 12 16 12 13 54
Henrik Edin 121 FKI 12 12 11 14 10 16 16 59
Erik Webrell 124 FKI 15 15 15 15 16 16 16 76
IC-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Ola Barthelson 94 FKI 1 1 1 1 1 1 1 5
Harald Merseburg 52 FKI 2 2 5 2 2 2 3 10
Henrik Enoksson 57 FKI 4 5 4 5 3 3 2 16
Johan Elfström 78 FKI 6 3 2 3 4 6 6 18
Göran Alexandersson 91 FKI 3 4 3 4 6 6 6 20
E-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Bengt Andersson 267 FKI 3 1 1 1 4 1 1 5
Hans Borin 9 FKI 1 3 3 4 1 2 4 10
Lennart Granat 222 FKI 2 2 2 2 4 4 2 10
Till FKI's regattansida

Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott