FKI-regattan 1998

A-kanot
Tävlande Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Andreas Edin 1 FKI 1 2 1 1 1 1 1 5
Oskar Malmberg 21 UBB 2 1 2 2 2 2 2 9
Apollo
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Linus Ström 79 UBB 2 3 1 1 1 1 1 5
Martin Krensler 45 UBB 1 1 2 2 5 5 5 11
Alkvin Linsenhoff 86 UBB 3 2 3 3 2 3 2 12
Felix Bodin 61 UBB 5 5 5 5 3 2 3 18
B-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Erik Gustafson 66 ÖKF 1 1 1 1 2 2 2 6
Max Nystedt 123 VSS 5 4 2 2 4 1 3 12
Claes Lundin 110 ÖKF 8 2 6 3 6 3 1 15
Martin Alexandersson 101 FKI 6 5 3 4 1 5 4 17
Paulina Liljander 82 UBB 4 3 7 5 3 7 11 22
August Falck 97 VSS 2 7 4 9 7 4 9 24
Erik Jansson 71 ÖKF 7 8 5 6 5 8 7 25
Erik Olsen 120 VSS 3 10 8 7 8 6 5 29
Jennie Andersson 81 ÖKF 9 6 9 8 9 9 8 40
Oskar Mossberg 111 VSS 11 11 10 11 10 11 6 48
Christer Backlund 80 FKI 10 9 11 10 11 10 10 49
IC-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Simon Allen 94 FKI 6 2 4 1 1 1 1 6
Harald Merseburg 52 FKI 6 3 1 2 3 2 2 10
Göran Alexandersson 91 FKI 6 1 3 3 4 4 3 14
Ulrik Börnke 74 VSS 6 4 2 4 5 3 6 18
Johan Elfström 78 FKI 6 6 6 2 6 4 6 24
C-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Nils-Göran Bennich-Björkman 411 FKI 1 1 1 1 1 1 1 5
Henrick Lindström 310 FKI 2 2 2 2 2 2 2 10
Henrik Puke 382 FKI 3 4 4 4 4 4 4 19
Till FKI's regattansida

Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott