FKI-regattan 1999

A-kanot
Tävlande Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Niklas Heiner 46 VJS 1 1 1 1 1 1 1 5
Patrik Almquist 41 VJS 2 3 2 2 2 2 2 10
Martin Söderstam 37 VSS 3 2 3 4 5 3 4 15
Alkvin Linsenhoff 21 UBB 4 4 4 3 4 4 3 18
Fredrik Helin 45 VJS 5 5 5 5 3 5 5 23
B-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Erik Jansson 71 ÖKF 2 3 1 1 1 1 2 6
Paulina Liljander 82 FKI 1 1 2 2 2 2 3 8
Jakob Wallander 123 VSS 3 2 3 3 3 2 1 11
Christer Backlund 88 FKI 6 4 4 5 5 6 5 23
Linus Ström 121 UBB 7 6 6 4 6 4 4 24
Sofie James 122 ÖKF 5 5 5 6 8 8 6 27
August Falck 97 VSS 4 10 10 10 4 5 9 32
Erik Olsen 120 VSS 3 10 8 7 8 6 5 29
Ditte Hedrenius 108 FKI 10 7 7 7 7 7 7 35
IC-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Niklas Westling 101 FKI 1 3 3 3 3 1 1 9
C/E-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 5 6 7 Summa
Lennart Klein 100 FKI 1 1 1 1 2 3 1 5
Bengt Andersson 267 FKI 7 2 3 2 1 1 2 8
Robert Öhlin 278 FKI 2 3 2 4 4 2 3 12
Thomas Vogt C-341 FKI 3 5 5 3 3 5 7 19
Ove Jansson 9 FKI 4 4 4 6 7 4 4 20
Till FKI's regattansida

Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott