FKI-regattan 2004

C-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 Summa
Rikard Prüzelius 183 FKI 1 1 1 1 4
E-kanot
Seglare Kanot Klubb 1 2 3 4 Summa
Lennart Klein 196 VKS 1 2 1 1 5
Torsten Sörvik 316 GKF 8 1 2 2 13
Ola Falk 302 UBB 3 3 3 8 17
Anders Burman 112 FKI 5 6 5 4 20
Pär Jensing 212 UBB 2 5 8 8 23
Ditte Hedrenius 270 FKI 8 8 4 3 23
Olle Schönning 315 UBB 4 4 8 8 24
Till FKI's regattansida

Copyright © 2005 FKI  Föreningen för Kanotidrott